مهاجرت به روسیه

بررسی شرایط مهاجرت به روسیه

بهترین روش برای مهاجرت به روسیه، اقدام برای کسب ویزای تحصیلی این کشور می باشد که با تحصیل فرصت مناسبی را می توان در خاک روسیه سپری کرد و پس از اتمام دوره تحصیلی به سایر ویزاهای ممکن از جمله ویزای کار تبدیل کرد.

1- ویزای تحصیلی کشور روسیه :

مهاجرت به روسیه

/ 0 نظر / 19 بازدید